Ilgalaikės nuomos privalumai

Veiklos nuomos privalumai, palyginus su finansiniu lizingu (išperkamąja nuoma):

  • Paprastesnė apskaita. Finansinio lizingo atveju automobilis įtraukiamas į Jūsų įmonės balansą, o į sąnaudas įtraukiamas jo nusidėvėjimas ir palūkanos. Veiklos nuomos atveju automobilis traukiamas į Autobest buhalterinę apskaitą, o Jūsų įmonės sąnaudas sudaro nuomos mokestis;
  • Automobilio priežiūros sąnaudos nekinta per visą nuomos laikotarpį: draudimo ir eksploatacijos išlaidos yra paskirstomos vienodomis per visą veiklos nuomos laikotarpį mėnesio įmokomis, kurios pripažįstamos veiklos sąnaudomis;
  • Atsiskaitoma tik su vienu tiekėju kartą per mėnesį, t.y. Autobest;
  • Automobilis perduodamas naudotojui pilnai apdraustas;automobilio priežiūrą gali atlikti Autobest;
  • Kartu su nuomos paslaugomis Jums gali būti teikiamos automobilio techninės priežiūros paslaugos, kurių PVM yra trauktinas į PVM atskaitą.
  • Turėsite galimybę gana tiksliai planuoti visas su automobilio naudojimu susijusias išlaidas keleriems metams į priekį;
  • Paprastas ir greitas viso autoparko atnaujinimas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, senas automobilis grąžinamas Autobest ir gali būti įsigyjamas naujas. Grąžinto automobilio realizavimą atlieka Autobest;
  • Įsipareigojimas Autobest pagal veiklos nuomos sutartį į įmonės balansą neįtraukiamas;
  • Galimybė skatinti darbuotojus t.y siūlyti jiems asmeniškai įsigyti turtą iš Autobest pasibaigus nuomos laikotarpiui.